Javni razpis

Harmonike MundaJavni razpis

Javni razpis: KREPITEV TRŽENJA BLAGOVNIH ZNAMK NA TUJIH TRGIH PREK SHOWROOMOV V TUJINI

Munda Showroom – od ponedeljka 10. avgusta do petka, 25. septembra 2020, MUSIK TIROL, Zauberwinklweg 7, 6300 Wörgl

Zlatko Munda s.p. je na javnem razpisu Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini uspešno pridobil sofinanciranje za projekt »Pridobitev nepovratnih sredstev za uspešno krepitev blagovne znamke na avstrijskem trgu«.

Cilj SHOWROOMA MUNDA je krepitev blagovne znamke HRAMONIKE MUNDA ter rast  prepoznavnosti in konkurenčnost blagovne znamke na avstrijskem trgu. Poslovni cilji projekta so nova poslovna sodelovanja, rast vrednosti blagovne znamke HARMONIKE MUNDA ter dodane vrednosti.

S pridobljenimi nepovratnimi sredstvi je podjetnik Zlatko Munda sofinanciral aktivnosti vezane na MUNDA SHOWROOM, ki se odvija pri MUSIC TIROL od 10. avgusta do 25. septembra 2020. MUSIC TIROL je prepoznan avstrijski ponudnik široke palete visokokakovostnih inštrumentov. Sama prodajalna se nahaja v mestu Wörgl, na Tirolskem, kjer je bil postavljen MUNDA SHOWROOM.

Sredstva za naložbo dodeljujeta: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nastopa v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa. Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa, je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

JAVNI RAZPIS: DIGITALIZACIJA PRODAJNIH POTI TER PREDSTAVITVENIH IN TRŽENJSKIH GRADIV ZA PROMOCIJO NA TUJIH TRGIH (JPTT2020-COVID19)

Podjetje Zlatko Munda s.p. je na javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19) uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt: Digitalizacija mednarodnih prodajnih poti podjetja.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Operacija: »Digitalizacija mednarodnih prodajnih poti podjetja« zajema:

Izdelavo video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem

Uvrstitev podjetja in njegovih izdelkov/storitev na spletne strani mednarodnih virtualnih showroomov oziroma podjetniških imenikov z virtualnimi/digitalnimi vsebinami

Namen in cilj operacije je blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju internacionalizacije poslovanja, ohranjanje/vzpostavitev novih stikov s tujimi kupci/poslovno javnostjo in za zagotovitev pogojev za promocijo izdelkov/storitev na tujih trgih.

Za operacijo smo prejeli sofinanciranje v višini 9.940,00 EUR.

Javni poziv za izbor operacij financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni poziv za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si