Javni razpis

Harmonike MundaJavni razpis

Javni razpis: DIGITALNA TRANSFORMACIJA HARMONIKE MUNDA

Glavni cilj operacije je izvesti celovito digitalno transformacijo in pokriti vseh šest (6) področij digitalne transformacije, in sicer:

1. Izkušnja kupca;

2. Podatkovna strategija;

3. Procesi in digitalne rešitve, digitalni poslovni modeli;

4. Strategija razvoja digitalnih kadrov;

5. Kibernetska varnost; in

6. Industrija 4.0.

Skozi izvedeno transformacijo si obetamo neposredne pozitivne učinke na prodajo, varstvo okolja (ekologijo), razvoj kadrov, proizvodnjo in inovacijske potenciale podjetja.

Vrednost vseh upravičenih stroškov projekta znaša 92.220,00 EUR, naložbo pa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR), in sicer v vrednosti 55.332,00 EUR (www.eu-skladi.si).

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si